Overzicht voortgang Propedeuse

 PropedeuseECTSCijfer
Blok 0. Introductie
Inleiding digitaal portfolio1A
Studievaardigheden28,5
Inleiding adviseren29
Informatievaardigheden39
Onderzoeksvaardigheden 39
Portfolio-opdracht introductieA
Blok 1. Agile software development
Informatiesystemen foundation36
Business information management foundation39
Java programmeren39
User interface and web design310
Portfolio-opdracht Inleiding programmeren28,5
Portfolio-opdracht Information Management28
Blok 2. Software engineering
Ontwerp en ontwikkeling informatiesytemen ...36
Databases & SQL foundation36
Object oriëntatie foundation39
Portfolio-opdracht Inleiding software design28
Blok 3. IT Service management
ITIL foundation28
Application management foundation38
Information Security Foundation ISO/IEC39
Portfolio-opdracht Inleiding IT service management29
Blok 4: IT Project management
IT management foundation38
PRINCE2 Foundation39
Professional communication advanced48
Portfolio-opdracht Inleiding IT management28
60 ECTS
* Reeds behaalde studiepunten zijn in het groen weergegeven.
* A = Akkoord