Voortgang propedeuse

EC’s 60/60 || Doorlooptijd propedeuse 875 dagen.

 Voltooid





Overzicht voortgang Propedeuse

 PropedeuseECTSCijfer
Blok 0. Introductie
Inleiding digitaal portfolio1A
Studievaardigheden28,5
Inleiding adviseren29
Informatievaardigheden39
Onderzoeksvaardigheden 39
Portfolio-opdracht introductieA
Blok 1. Agile software development
Informatiesystemen foundation36
Business information management foundation39
Java programmeren39
User interface and web design310
Portfolio-opdracht Inleiding programmeren28,5
Portfolio-opdracht Information Management28
Blok 2. Software engineering
Ontwerp en ontwikkeling informatiesytemen ...36
Databases & SQL foundation36
Object oriëntatie foundation39
Portfolio-opdracht Inleiding software design28
Blok 3. IT Service management
ITIL foundation28
Application management foundation38
Information Security Foundation ISO/IEC39
Portfolio-opdracht Inleiding IT service management29
Blok 4: IT Project management
IT management foundation38
PRINCE2 Foundation39
Professional communication advanced48
Portfolio-opdracht Inleiding IT management28
60 ECTS
* Reeds behaalde studiepunten zijn in het groen weergegeven.
* A = Akkoord

Voortgang hoofdfase

EC’s 130/130 || Doorlooptijd hoofdfase 1155 dagen

Voltooid




Overzicht voortgang Hoofdfase Deel I

 Hoofdfase (2e jaar)ECTSCijfer
Blok 5. Information Analysis
Structured Information Analysis Advanced78
Oriented Analysis Advanced76
Portfolio-opdracht Analyseren58.5
Blok 6. Software Engineering & Design
Software Engineering69
Software Design77
Blok 7. System & database design
Database Design77
System Design77
Portfolio-opdracht Ontwerpen
59
Blok 8. Knowledge Management
Managementvaardigheden2A
Kennismanagement
38
Organisatie- en informatiemanagement38
Professionele communicatie foundation37
Portfolio-opdracht Adviseren59
67 ECTS
* Reeds behaalde studiepunten zijn in het groen weergegeven.
* A = Akkoord

Overzicht voortgang Hoofdfase Deel II

 Hoofdfase (3e jaar)ECTSCijfer
Blok 9: System realisation
IT Projectmanagement Professional77
Systeemontwikkeling49
TMAP Next Test Engineer39
Portfolio-opdracht Realiseren59
Blok 10: Application development
Visual Basic 2010 4 8
Programmeren voor Android88
Application Development87
Portfolio-opdracht Web-applicaties58
Blok 11: Techniques
Functioneel beheerder professional78
Service Level Management39
Oracle Database Administration47
Portfolio-opdracht Beheren58
63 ECTS
* Reeds behaalde studiepunten zijn in het groen weergegeven.
* A = Akkoord

Voortgang afstudeerfase

EC’s 50/50 || Doorlooptijd afstudeerfase 568 dagen.

Voltooid




Overzicht voortgang Afstudeerfase

 Afstudeerfase (4e jaar)ECTSCijfer
Blok 12
Stage30A
Blok 13
Afstudeeropdracht20A
50 ECTS
* Reeds behaalde studiepunten zijn in het groen weergegeven.
* A = Akkoord